NAU là gì? Nghĩa của từ nau

NAU là gì?

NAU“Nauruan language” trong tiếng Anh.

NAU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAU“Nauruan language”.

Nauruan language: Ngôn ngữ Nauruan.
mã ISO 639-2: nau.

Giải thích ý nghĩa của NAU

NAU có nghĩa “Nauruan language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Nauruan”.