NAVCENT là gì? Nghĩa của từ navcent

NAVCENT là gì?

NAVCENT“Naval Forces U.S. Central Command” trong tiếng Anh.

NAVCENT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAVCENT“Naval Forces U.S. Central Command”.

Naval Forces U.S. Central Command: Lực lượng Hải quân Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NAVCENT

NAVCENT có nghĩa “Naval Forces U.S. Central Command”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Hải quân Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ”.