NBK là gì? Nghĩa của từ nbk

NBK là gì?

NBK“National Bank of Kuwait” trong tiếng Anh.

NBK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NBK“National Bank of Kuwait”.

National Bank of Kuwait: Ngân hàng Quốc gia Kuwait.

Một số kiểu NBK viết tắt khác:

National Bank of Kenya: Ngân hàng Quốc gia Kenya.

Natural Born Killers: Những kẻ giết người bẩm sinh.

New Bank of Kinshasa: Ngân hàng mới của Kinshasa.

Neuer Berliner Kunstverein.

Giải thích ý nghĩa của NBK

NBK có nghĩa “National Bank of Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Quốc gia Kuwait”.