NCH là gì? Nghĩa của từ nch

NCH là gì?

NCH“Nói chuyện” trong tiếng Việt, “National Children’s Home” trong tiếng Anh.

NCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NCH“Nói chuyện”, “National Children’s Home”.

Nói chuyện.

National Children’s Home: Nhà trẻ em quốc gia.
Tổ chức từ thiện dành cho trẻ em ở Vương quốc Anh.

Một số kiểu NCH viết tắt khác:

National Corvette Homecoming: Lễ đón tàu hộ tống quốc gia.
Tên sự kiện tổ chức thường niên tại Kentucky, Hoa Kỳ.

National Concert Hall: Phòng hòa nhạc quốc gia (Ireland).

NCH Software.
Tên công ty phần mềm của Úc.

New College of the Humanities at Northeastern: Đại học Nhân văn mới tại Northeastern (Anh).

Northwest Community Hospital: Bệnh viện cộng đồng Tây Bắc (Hoa Kỳ).

Giải thích ý nghĩa của NCH

VIỆT NGỮ.

NCH có nghĩa “Nói chuyện” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

NCH có nghĩa “National Children’s Home”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà trẻ em quốc gia”.