NEER là gì? Nghĩa của từ neer

NEER là gì?

NEER“Nominal Effective Exchange Rate” trong tiếng Anh.

NEER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NEER“Nominal Effective Exchange Rate”.

Nominal Effective Exchange Rate: Tỷ giá hối đoái hữu hiệu danh nghĩa.

Một số kiểu NEER viết tắt khác:

NextEra Energy Resources: Tài nguyên năng lượng NextEra.

Giải thích ý nghĩa của NEER

NEER có nghĩa “Nominal Effective Exchange Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ giá hối đoái hữu hiệu danh nghĩa”.