NERD là gì? Nghĩa của từ nerd

NERD là gì?

NERD“NSAID-Exacerbated Respiratory Disease” trong tiếng Anh.

NERD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NERD“NSAID-Exacerbated Respiratory Disease”.

NSAID-Exacerbated Respiratory Disease: Bệnh hô hấp trầm trọng do NSAID.

Một số kiểu NERD viết tắt khác:

Nintendo European Research & Development: Nghiên cứu & Phát triển của Nintendo Châu Âu.

Nonerosive Reflux Disease: Bệnh trào ngược không ăn mòn.

Named Entity Recognition and Disambiguation: Nhận dạng và phân định đối tượng được đặt tên.

New England Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển New England.

National Engineering Research and Development: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật quốc gia.

Northern England Roller Dudes: Các anh chàng lăn lộn miền Bắc nước Anh.

Giải thích ý nghĩa của NERD

NERD có nghĩa “NSAID-Exacerbated Respiratory Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh hô hấp trầm trọng do NSAID”.