NERV là gì? Nghĩa của từ nerv

NERV là gì?

NERV“Network Emergency Response Vehicles” trong tiếng Anh.

NERV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NERV“Network Emergency Response Vehicles”.

Network Emergency Response Vehicles: Mạng lưới phương tiện ứng cứu khẩn cấp.

Một số kiểu NERV viết tắt khác:

Neighbor retrieval visualizer: Trình hiển thị truy xuất vùng lân cận.
NerV.

Nuclear Emulsion Recovery Vehicle: Phương tiện thu hồi nhũ tương hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của NERV

NERV có nghĩa “Network Emergency Response Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới phương tiện ứng cứu khẩn cấp”.