NFR là gì? Nghĩa của từ nfr

NFR là gì?

NFR“Non Functional Requirement” trong tiếng Anh.

NFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NFR“Non Functional Requirement”.

Non Functional Requirement: Yêu cầu phi chức năng.
Sử dụng trong kỹ thuật hệ thống và kỹ thuật yêu cầu để đánh giá hoạt động của một hệ thống.

Một số kiểu NFR viết tắt khác:

Northeast Frontier Railway: Đường sắt biên giới Đông Bắc.
Tên gọi một trong những khu đường sắt của đất nước Ấn Độ.

Non Financial Risk: Rủi ro phi tài chính.
Đề cập đến những rủi ro không xuất hiện trong lĩnh vực quản lý rủi ro truyền thống về vấn đề tài chính.

National Finals Rodeo: Vòng chung kết quốc gia Rodeo.

National Film Registry: Cơ quan đăng ký phim quốc gia - Hoa Kỳ.

Network Flight Recorder: Máy ghi chuyến bay mạng.

Nociceptive Flexion Reflex: Phản xạ uốn cong cảm thụ.

Non-Filterable Residue: Dư lượng không thể lọc.

Giải thích ý nghĩa của NFR

NFR có nghĩa “Non Functional Requirement”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu phi chức năng”.