NGFL là gì? Nghĩa của từ ngfl

NGFL là gì?

NGFL“North Gippsland Football League” trong tiếng Anh.

NGFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NGFL“North Gippsland Football League”.

North Gippsland Football League: Giải bóng đá Bắc Gippsland.

Một số kiểu NGFL viết tắt khác:

National Grid for Learning: Lưới quốc gia cho học tập.
NGfL.

Giải thích ý nghĩa của NGFL

NGFL có nghĩa “North Gippsland Football League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá Bắc Gippsland”.