NIK là gì? Nghĩa của từ nik

NIK là gì?

NIK“Network Integration Kit” trong tiếng Anh.

NIK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NIK“Network Integration Kit”.

Network Integration Kit: Bộ tích hợp mạng.

Một số kiểu NIK viết tắt khác:

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Nck-Interacting Kinase: Kinase tương tác Nck.

NF-κN-Inducing Kinase: NF-κN-Inducing Kinase.

NIVA International Kindergarten: Trường mầm non quốc tế NIVA.

Nikele.

Giải thích ý nghĩa của NIK

NIK có nghĩa “Network Integration Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tích hợp mạng”.