NLG là gì? Nghĩa của từ nlg

NLG là gì?

NLG“Natural Language Generation” trong tiếng Anh.

NLG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLG“Natural Language Generation”.

Natural Language Generation: Tạo ngôn ngữ tự nhiên.

Một số kiểu NLG viết tắt khác:

National Lawyers Guild: Hiệp hội luật sư quốc gia.

National Library of Greece: Thư viện quốc gia Hy Lạp.

Numismatic Literary Guild.

New London Group: Nhóm New London.

Nurminen Logistics.

Northern Lights GigaPoP: Đèn phía Bắc GigaPoP.

New Liberty Gold: Vàng Liberty mới.

Giải thích ý nghĩa của NLG

NLG có nghĩa “Natural Language Generation”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo ngôn ngữ tự nhiên”.