NMA là gì? Nghĩa của từ nma

NMA là gì?

NMA“Negative Mental Attitude” trong tiếng Anh.

NMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NMA“Negative Mental Attitude”.

Negative Mental Attitude: Thái độ tinh thần tiêu cực.

Một số kiểu NMA viết tắt khác:

Network Management Application: Ứng dụng quản lý mạng.

National Medical Association: Hiệp hội y tế quốc gia.

National Management Association: Hiệp hội quản lý quốc gia.

National Mining Association: Hiệp hội khai thác mỏ quốc gia.

National Motorists Association: Hiệp hội lái xe quốc gia.

Nigerian Medical Association: Hiệp hội y tế Nigeria.

New Midsize Airplane: Máy bay hạng trung mới.

National Movie Awards: Giải thưởng điện ảnh quốc gia.

Nepal Mountaineering Association: Hiệp hội leo núi Nepal.

Giải thích ý nghĩa của NMA

NMA có nghĩa “Negative Mental Attitude”, dịch sang tiếng Việt là “Thái độ tinh thần tiêu cực”.