NOAF là gì? Nghĩa của từ noaf

NOAF là gì?

NOAF“Norwegian Air Force” trong tiếng Anh.

NOAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOAF“Norwegian Air Force”.

Norwegian Air Force: Lực lượng không quân Na Uy.

Giải thích ý nghĩa của NOAF

NOAF có nghĩa “Norwegian Air Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng không quân Na Uy”.