NOB là gì? Nghĩa của từ nob

NOB là gì?

NOB“Norwegian Bokmål language” trong tiếng Anh.

NOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOB“Norwegian Bokmål language”.

Norwegian Bokmål language: Ngôn ngữ Bokmål của Na Uy.
mã ISO 639-2: nob.

Giải thích ý nghĩa của NOB

NOB có nghĩa “Norwegian Bokmål language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Bokmål của Na Uy”.