NOTP là gì? Nghĩa của từ notp

NOTP là gì?

NOTP“Tactical Operations of Protection Core” trong tiếng Anh.

NOTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOTP“Tactical Operations of Protection Core”.

Tactical Operations of Protection Core: Hoạt động chiến thuật của lõi bảo vệ.

Một số kiểu NOTP viết tắt khác:

Portuguese Air Force: Không quân Bồ Đào Nha.

Giải thích ý nghĩa của NOTP

NOTP có nghĩa “Tactical Operations of Protection Core”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động chiến thuật của lõi bảo vệ”.