NPA là gì? Nghĩa của từ npa

NPA là gì?

NPA“Non-Prosecution Agreement” trong tiếng Anh.

NPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPA“Non-Prosecution Agreement”.

Non-Prosecution Agreement: Thỏa thuận không truy tố.

Một số kiểu NPA viết tắt khác:

New People's Army: Quân đội nhân dân mới.

Non-Partisan Association: Hiệp hội không đảng phái.

Note Printing Australia: Ghi chú In Úc.

Numbering Plan Area: Khu vực kế hoạch đánh số.

National Prosecution Authority: Cơ quan truy tố quốc gia.

National Physicians Alliance: Liên minh bác sĩ quốc gia.

Newcastle Personality Assessor: Chuyên gia đánh giá tính cách Newcastle.

Nigerian Ports Authority: Cơ quan quản lý cảng Nigeria.

National Prosecuting Authority: Cơ quan công tố quốc gia.

National Pacification Army: Quân đội bình định quốc gia.

National Postdoctoral Association: Hiệp hội sau tiến sĩ quốc gia.

National People's Army: Quân đội nhân dân quốc gia.

Network Professional Association: Hiệp hội chuyên gia mạng.

National Petroleum Authority: Cơ quan Dầu khí Quốc gia.

National Police Academy: Học viện cảnh sát quốc gia.

National People's Action: Hành động của nhân dân quốc gia.

National Pawnbrokers Association: Hiệp hội môi giới cầm đồ quốc gia.

National People's Assembly: Quốc hội nhân dân.

Nigel Press Associates: Cộng sự báo chí Nigel.

National Police Agency: Cơ quan cảnh sát quốc gia.

National Pharmacy Association: Hiệp hội dược phẩm quốc gia.

New Peoples Army: Quân đội nhân dân mới.

National Probation Association: Hiệp hội Quản chế Quốc gia.

Non-Performing Assets: Tài sản không hoạt động.

Notice of Proposed Amendment: Thông báo về Đề xuất sửa đổi.

North Pacific Airlines: Các hãng hàng không Bắc Thái Bình Dương.

National People's Ambassadors: Đại sứ nhân dân toàn quốc.

National Ports Authority: Cơ quan quản lý cảng quốc gia.

Non-Pixel Art: Nghệ thuật không pixel.

New People’s Army: Quân đội nhân dân mới.

Negotiated Performance Appraisal: Đánh giá Hiệu suất Thương lượng.

National Powersport Auctions: Đấu giá Powersport Quốc gia.

Nigerian Police Academy: Học viện cảnh sát Nigeria.

National Pasta Association: Hiệp hội mì ống quốc gia.

New Peoples' Army: Quân đội nhân dân mới.

Novel Polymeric Alloy: Hợp kim polyme mới lạ.

Nurse Practice Act: Luật hành nghề y tá.

National Port Authority: Cảng vụ quốc gia.

Nulle Part Ailleurs.

National Paddleball Association: Hiệp hội bóng chày quốc gia.

Native Protection Agency: Cơ quan bảo vệ bản địa.

Non-Fiction Producers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất phi hư cấu.

Non-Precision Approach: Phương pháp tiếp cận không chính xác.

National Prescription Administrators: Quản lý đơn thuốc quốc gia.

N-1-naphthylphthalamic acid: Axit N-1-naphtylphtaleic.

Northern Peninsula Area: Khu vực bán đảo Bắc.

National PACE Association: Hiệp hội PACE quốc gia.

No Party Affiliation: Không có liên kết bên nào.

Newfooty Players Association: Hiệp hội người chơi Newfooty.

National Protected Area: Khu bảo tồn quốc gia.

Newspaper Publishers Association: Hiệp hội nhà xuất bản báo.

National Practice Area: Khu thực hành quốc gia.

Natal Provincial Administration: Hành chính tỉnh Natal.

New Pacific Academy: Học viện Thái Bình Dương mới.

Neutral Paralympic Athletes: Vận động viên Paralympic trung lập.

National Production Authority: Cơ quan sản xuất quốc gia.

NABQ Protected Area: Khu bảo tồn NABQ.

National Professional Athletes: Vận động viên chuyên nghiệp quốc gia.

Namibia Pistol Association: Hiệp hội súng lục Namibia.

National Planning Authority: Cơ quan quy hoạch quốc gia.

Navy Prosecution Authority: Cơ quan truy tố Hải quân.

Namibian People's Army: Quân đội nhân dân Namibia.

New Anticapitalist Party: Đảng Anticapitalist mới.

Nigerian Port Authotity: Chính quyền cảng Nigeria.

Neighborhood Profile Areas: Khu vực hồ sơ vùng lân cận.

Nigeria Port Authority: Cảng vụ Nigeria.

Nigerian Port Authority: Cảng vụ Nigeria.

National Programme of Action: Chương trình hành động quốc gia.

Network Printing Alliance: Liên minh In ấn Mạng.

Navigation Protection Act: Đạo luật bảo vệ điều hướng.

Nigerian Philosophical Association: Hiệp hội Triết học Nigeria.

Nordic Planetarium Association: Hiệp hội thiên văn Bắc Âu.

National Party of Australia: Đảng Quốc gia Úc.

Nigerian Polo Association: Hiệp hội Polo Nigeria.

Nene Park Academy: Học viện Nene Park.

National Parks Association: Hiệp hội Công viên Quốc gia.

National Pharmaceutical Alliance: Liên minh dược phẩm quốc gia.

Non-Public Agency: Cơ quan không công khai.

National Privatization Agency: Cơ quan Tư nhân hóa Quốc gia.

National People’s Action: Hành động của nhân dân quốc gia.

Nuclear Particle Astrophysics: Vật lý thiên văn hạt nhân.

New Producers Alliance: Liên minh các nhà sản xuất mới.

Nonpublic agency: Cơ quan không công khai.

New Philadelphia Association: Hiệp hội Philadelphia mới.

Natural Population Analysis: Phân tích dân số tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của NPA

NPA có nghĩa “Non-Prosecution Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận không truy tố”.