NPG là gì? Nghĩa của từ npg

NPG là gì?

NPG“Network Participation Group” trong tiếng Anh.

NPG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPG“Network Participation Group”.

Network Participation Group: Nhóm tham gia mạng.

Giải thích ý nghĩa của NPG

NPG có nghĩa “Network Participation Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm tham gia mạng”.