NPPU là gì? Nghĩa của từ nppu

NPPU là gì?

NPPU“Nose Personal Protection Unit” trong tiếng Anh.

NPPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPPU“Nose Personal Protection Unit”.

Nose Personal Protection Unit: Thiết bị Bảo vệ Cá nhân Mũi.
miếng đệm mũi bằng đồng.

Giải thích ý nghĩa của NPPU

NPPU có nghĩa “Nose Personal Protection Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Bảo vệ Cá nhân Mũi”.