NPR là gì? Nghĩa của từ npr

NPR là gì?

NPR“National Public Radio” trong tiếng Anh.

NPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPR“National Public Radio”.

National Public Radio: Đài phát thanh công cộng quốc gia.

Một số kiểu NPR viết tắt khác:

Nepalese rupee: Rupee Nepal.
mã tiền tệ ISO 4217.

Non-Photorealistic Rendering: Kết xuất phi ảnh thực.

Giải thích ý nghĩa của NPR

NPR có nghĩa “National Public Radio”, dịch sang tiếng Việt là “Đài phát thanh công cộng quốc gia”.