NPSH là gì? Nghĩa của từ npsh

NPSH là gì?

NPSH“Net Positive Suction Head” trong tiếng Anh.

NPSH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPSH“Net Positive Suction Head”.

Net Positive Suction Head: Đầu hút dương thuần.

Một số kiểu NPSH viết tắt khác:

Nonprotein sulfhydryl.

National Pipe Straight Hose coupling: Khớp nối ống thẳng quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NPSH

NPSH có nghĩa “Net Positive Suction Head”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu hút dương thuần”.