NSABB là gì? Nghĩa của từ nsabb

NSABB là gì?

NSABB“National Science Advisory Board for Biosecurity” trong tiếng Anh.

NSABB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSABB“National Science Advisory Board for Biosecurity”.

National Science Advisory Board for Biosecurity: Ban Cố vấn Khoa học Quốc gia về An toàn Sinh học.

Giải thích ý nghĩa của NSABB

NSABB có nghĩa “National Science Advisory Board for Biosecurity”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Cố vấn Khoa học Quốc gia về An toàn Sinh học”.