NSDAP là gì? Nghĩa của từ nsdap

NSDAP là gì?

NSDAP“Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” trong tiếng Anh.

NSDAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSDAP“Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
tiếng Đức: "Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia Đức", tên chính thức của Đảng Quốc xã.

Giải thích ý nghĩa của NSDAP

NSDAP có nghĩa “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, dịch sang tiếng Việt là “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”.