NSO là gì? Nghĩa của từ nso

NSO là gì?

NSO“National Standardization Office” trong tiếng Anh.

NSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NSO“National Standardization Office”.

National Standardization Office: Văn phòng tiêu chuẩn hóa quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NSO

NSO có nghĩa “National Standardization Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng tiêu chuẩn hóa quốc gia”.