NTDS là gì? Nghĩa của từ ntds

NTDS là gì?

NTDS“Naval Tactical Data System” trong tiếng Anh.

NTDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTDS“Naval Tactical Data System”.

Naval Tactical Data System: Hệ thống dữ liệu chiến thuật hải quân.

Giải thích ý nghĩa của NTDS

NTDS có nghĩa “Naval Tactical Data System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu chiến thuật hải quân”.