NTH là gì? Nghĩa của từ nth

NTH là gì?

NTH“Nguyễn Thượng Hiền” trong tiếng Việt, “Nice To Have” trong tiếng Anh.

NTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTH“Nguyễn Thượng Hiền”, “Nice To Have”.

Nguyễn Thượng Hiền.
Tên của một nhân vật lịch sử nổi tiếng Việt Nam, thường được sử dụng để đặt tên cho các trường học hoặc tên đường.

Nice To Have: Rất vui khi có.
Thường được sử dụng trong ngôn ngữ tin nhắn, hay xuất hiện trên mạng internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trực tuyến.

Một số kiểu NTH viết tắt khác:

Nothing: Không có gì.

Giải thích ý nghĩa của NTH

VIỆT NGỮ.

NTH có nghĩa “Nguyễn Thượng Hiền” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

NTH có nghĩa “Nice To Have”, dịch sang tiếng Việt là “Rất vui khi có”.