NTRA là gì? Nghĩa của từ ntra

NTRA là gì?

NTRA“National Thoroughbred Racing Association” trong tiếng Anh.

NTRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTRA“National Thoroughbred Racing Association”.

National Thoroughbred Racing Association: Hiệp hội đua xe thuần chủng quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NTRA

NTRA có nghĩa “National Thoroughbred Racing Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội đua xe thuần chủng quốc gia”.