NTU là gì? Nghĩa của từ ntu

NTU là gì?

NTU“Nephelometric Turbidity Units” trong tiếng Anh.

NTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTU“Nephelometric Turbidity Units”.

Nephelometric Turbidity Units: Đơn vị đo độ đục thận.

Một số kiểu NTU viết tắt khác:

Nanyang Technological University: Trường đại học công nghệ Nayang.

Nottingham Trent University: Đại học Nottingham Trent.

Number of Transfer Units: Số đơn vị chuyển giao.

New Threat Upgrade: Nâng cấp mối đe dọa mới.

National Technological University: Đại học Công nghệ Quốc gia.

National Textile University: Đại học Dệt may Quốc gia.

National Taiwan University: Đại học Quốc gia Đài Loan.

National Television Company of Ukraine: Công ty Truyền hình Quốc gia Ukraine.

National Taxpayers Union: Liên minh người nộp thuế quốc gia.

Network Termination Unit: Đơn vị chấm dứt mạng.

National Team Unity: Sự thống nhất của đội tuyển quốc gia.

Nontransferrable utility: Tiện ích không thể chuyển nhượng.

Negro Theatre Units: Đơn vị rạp hát Negro.

Non-Transportation Use: Sử dụng ngoài phương tiện giao thông.

National Telegraphic Union: Liên minh điện báo quốc gia.

Nurse Teaching Unit: Đơn vị giảng dạy y tá.

Giải thích ý nghĩa của NTU

NTU có nghĩa “Nephelometric Turbidity Units”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị đo độ đục thận”.