NUWC là gì? Nghĩa của từ nuwc

NUWC là gì?

NUWC“U.S. Naval Undersea Warfare Center” trong tiếng Anh.

NUWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NUWC“U.S. Naval Undersea Warfare Center”.

U.S. Naval Undersea Warfare Center: Trung tâm tác chiến dưới biển của Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NUWC

NUWC có nghĩa “U.S. Naval Undersea Warfare Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tác chiến dưới biển của Hải quân Hoa Kỳ”.