NWSL là gì? Nghĩa của từ nwsl

NWSL là gì?

NWSL“National Women's Soccer League” trong tiếng Anh.

NWSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NWSL“National Women's Soccer League”.

National Women's Soccer League: Giải bóng đá nữ quốc gia.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NWSL

NWSL có nghĩa “National Women's Soccer League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá nữ quốc gia”.