NY là gì? Nghĩa của từ ny

NY là gì?

NY“Người yêu” trong tiếng Việt, “New York” trong tiếng Anh.

NY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NY“Người yêu”, “New York”.

Người yêu.

New York: thành phố / tiểu bang New York.
Một bang của Hoa Kỳ, trong đó có thành phố cùng tên New York - một trong những nơi đông dân bậc nhất. Đồng thời có ký hiệu bưu chính là NY.

Một số kiểu NY viết tắt khác:

Chichewa language: Ngôn ngữ Chichewa.
Mã ISO 639-1: ny.

New Year: Năm mới.

North Yorkshire.
Một hạt của Anh

Giải thích ý nghĩa của NY

VIỆT NGỮ.

NY có nghĩa “Người yêu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

NY có nghĩa “New York”, dịch sang tiếng Việt là “thành phố / tiểu bang New York”.