NYRA là gì? Nghĩa của từ nyra

NYRA là gì?

NYRA“National Youth Rights Association” trong tiếng Anh.

NYRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYRA“National Youth Rights Association”.

National Youth Rights Association: Hiệp hội quyền thanh niên quốc gia.

Một số kiểu NYRA viết tắt khác:

New York Racing Association: Hiệp hội đua xe New York.
đua ngựa.

Giải thích ý nghĩa của NYRA

NYRA có nghĩa “National Youth Rights Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quyền thanh niên quốc gia”.