OAP là gì? Nghĩa của từ oap

OAP là gì?

OAP“Old Age Pensioner” trong tiếng Anh.

OAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OAP“Old Age Pensioner”.

Old Age Pensioner: Người hưởng trợ cấp tuổi già.
Anh.

Giải thích ý nghĩa của OAP

OAP có nghĩa “Old Age Pensioner”, dịch sang tiếng Việt là “Người hưởng trợ cấp tuổi già”.