OAS là gì? Nghĩa của từ oas

OAS là gì?

OAS“Organization of American States” trong tiếng Anh.

OAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OAS“Organization of American States”.

Organization of American States: Tổ chức các quốc gia châu Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của OAS

OAS có nghĩa “Organization of American States”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức các quốc gia châu Mỹ”.