OAU là gì? Nghĩa của từ oau

OAU là gì?

OAU“Organization for African Unity” trong tiếng Anh.

OAU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OAU“Organization for African Unity”.

Organization for African Unity: Tổ chức thống nhất châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của OAU

OAU có nghĩa “Organization for African Unity”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức thống nhất châu Phi”.