OB là gì? Nghĩa của từ ob

OB là gì?

OB“Obedience” trong tiếng Anh.

OB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OB“Obedience”.

Obedience: Sự vâng lời.

Một số kiểu OB viết tắt khác:

Obligation: Nghĩa vụ.

Obligatory: Bắt buộc.

Obsolete: Lỗi thời.

Obstetrics: Sản khoa.

Ocean Beach: Bãi biển Ocean.
California.

Off Break: Nghỉ giải lao.

Old Bryanstonian: Bryanstonian già.

Order of Battle: Lệnh Chiến đấu.

Outlet Box: Hộp ổ cắm.
điện.

Overbought: Quá mua.
thị trường chứng khoán.

Oversight Board: Ban giám sát.

Obiit: Obiit.
ob, tiếng Latinh, "anh ấy đã chết".

Giải thích ý nghĩa của OB

OB có nghĩa “Obedience”, dịch sang tiếng Việt là “Sự vâng lời”.