OBOR là gì? Nghĩa của từ obor

OBOR là gì?

OBOR“One Belt One Road” trong tiếng Anh.

OBOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBOR“One Belt One Road”.

One Belt One Road: Một vành đai, một con đường.
tên cũ của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường do Trung Quốc tài trợ.

Giải thích ý nghĩa của OBOR

OBOR có nghĩa “One Belt One Road”, dịch sang tiếng Việt là “Một vành đai, một con đường”.