OCA là gì? Nghĩa của từ oca

OCA là gì?

OCA“Offensive Counter-Air” trong tiếng Anh.

OCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCA“Offensive Counter-Air”.

Offensive Counter-Air: Phản công Tấn công.

Một số kiểu OCA viết tắt khác:

Observatoire de la Côte d'Azur: Observatoire de la Côte d'Azur.

Giải thích ý nghĩa của OCA

OCA có nghĩa “Offensive Counter-Air”, dịch sang tiếng Việt là “Phản công Tấn công”.