OCE là gì? Nghĩa của từ oce

OCE là gì?

OCE“Oceania” trong tiếng Anh.

OCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCE“Oceania”.

Oceania: Châu đại dương.

Một số kiểu OCE viết tắt khác:

Office of Congressional Ethics: Văn phòng Đạo đức Quốc hội.

Oriental College of Education: Cao đẳng Sư phạm Phương Đông.

Optical Coherence Elastography: Quang học Coherence Elastography.

Oncology Center of Excellence: Trung tâm Ung bướu Xuất sắc.

Odisha College of Engineering: Cao đẳng kỹ thuật Odisha.

Office of the Chief Economist: Văn phòng Kinh tế trưởng.

Office for Climate Education: Văn phòng Giáo dục Khí hậu.

Oracle Certified Expert: Chuyên gia được chứng nhận của Oracle.

Omicron Chi Epsilon.

Office of Community Engagement: Văn phòng Tham gia Cộng đồng.

Off-Cycle Emissions: Phát thải ngoài chu kỳ.

Operational Control Element: Yếu tố kiểm soát hoạt động.

Office of Curriculum and Evaluation: Văn phòng Chương trình giảng dạy và Đánh giá.

Orthodox Church of Estonia: Nhà thờ Chính thống của Estonia.

Office of the Controller of Examinations: Văn phòng kiểm soát kỳ thi.

On-Campus Expansion: Mở rộng trong khuôn viên trường.

Ontario Centres of Excellence: Các trung tâm xuất sắc của Ontario.

Office of the Chief Executive: Văn phòng Giám đốc điều hành.

Giải thích ý nghĩa của OCE

OCE có nghĩa “Oceania”, dịch sang tiếng Việt là “Châu đại dương”.