OCI là gì? Nghĩa của từ oci

OCI là gì?

OCI“Occitan language” trong tiếng Anh.

OCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCI“Occitan language”.

Occitan language: Ngôn ngữ phương Tây.
mã ISO 639-2: oci.

Giải thích ý nghĩa của OCI

OCI có nghĩa “Occitan language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ phương Tây”.