OCIDS là gì? Nghĩa của từ ocids

OCIDS là gì?

OCIDS“Optical Combat Identification System” trong tiếng Anh.

OCIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCIDS“Optical Combat Identification System”.

Optical Combat Identification System: Hệ thống nhận dạng chiến đấu quang học.

Giải thích ý nghĩa của OCIDS

OCIDS có nghĩa “Optical Combat Identification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhận dạng chiến đấu quang học”.