OCMCC là gì? Nghĩa của từ ocmcc

OCMCC là gì?

OCMCC“Orchard County MCC” trong tiếng Anh.

OCMCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCMCC“Orchard County MCC”.

Orchard County MCC: MCC Hạt Orchard.

Giải thích ý nghĩa của OCMCC

OCMCC có nghĩa “Orchard County MCC”, dịch sang tiếng Việt là “MCC Hạt Orchard”.