OCN là gì? Nghĩa của từ ocn

OCN là gì?

OCN“Oncology Certified Nurse” trong tiếng Anh.

OCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCN“Oncology Certified Nurse”.

Oncology Certified Nurse: Y tá được chứng nhận về ung thư học.

Giải thích ý nghĩa của OCN

OCN có nghĩa “Oncology Certified Nurse”, dịch sang tiếng Việt là “Y tá được chứng nhận về ung thư học”.