OCR là gì? Nghĩa của từ ocr

OCR là gì?

OCR“Optical Character Recognition” trong tiếng Anh.

OCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCR“Optical Character Recognition”.

Optical Character Recognition: Nhận dạng ký tự quang học.

Giải thích ý nghĩa của OCR

OCR có nghĩa “Optical Character Recognition”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng ký tự quang học”.