OCS là gì? Nghĩa của từ ocs

OCS là gì?

OCS“Online Comment System” trong tiếng Anh.

OCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCS“Online Comment System”.

Online Comment System: Hệ thống bình luận trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của OCS

OCS có nghĩa “Online Comment System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống bình luận trực tuyến”.