OCW là gì? Nghĩa của từ ocw

OCW là gì?

OCW“Overseas Contract Worker” trong tiếng Anh.

OCW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCW“Overseas Contract Worker”.

Overseas Contract Worker: Công nhân hợp đồng ở nước ngoài.

Một số kiểu OCW viết tắt khác:

OpenCourseWare.

Ohio Championship Wrestling: Đấu vật vô địch Ohio.

Oxford Companion to Wine: Người bạn đồng hành của Oxford với rượu vang.

Oklahoma College for Women: Cao đẳng Oklahoma dành cho nữ.

Office of Capital Writs: Văn phòng Capital Writs.

Ontario Championship Wrestling: Đấu vật vô địch Ontario.

Orange City Water: Nước cam thành phố.

Open Course Ware: Mở Kho khóa học.

Giải thích ý nghĩa của OCW

OCW có nghĩa “Overseas Contract Worker”, dịch sang tiếng Việt là “Công nhân hợp đồng ở nước ngoài”.