ODB là gì? Nghĩa của từ odb

ODB là gì?

ODB“Operational Data Base” trong tiếng Anh.

ODB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ODB“Operational Data Base”.

Operational Data Base: Cơ sở dữ liệu hoạt động.

Một số kiểu ODB viết tắt khác:

Ol' Dirty Bastard: Ol 'Dirty Bastard.
rapper.

Oxford Dictionary of Byzantium: Từ điển Oxford về Byzantium.

Original David Baker: David Baker gốc.
người chơi poker chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của ODB

ODB có nghĩa “Operational Data Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu hoạt động”.