OED là gì? Nghĩa của từ oed

OED là gì?

OED“Oxford English Dictionary” trong tiếng Anh.

OED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OED“Oxford English Dictionary”.

Oxford English Dictionary: Từ điển tiếng Anh Oxford.

Giải thích ý nghĩa của OED

OED có nghĩa “Oxford English Dictionary”, dịch sang tiếng Việt là “Từ điển tiếng Anh Oxford”.