OH là gì? Nghĩa của từ oh

OH là gì?

OH“Ohio” trong tiếng Anh.

OH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OH“Ohio”.

Ohio: Ohio.
ký hiệu bưu điện.

Giải thích ý nghĩa của OH

OH có nghĩa “Ohio”, dịch sang tiếng Việt là “Ohio”.