OHIP là gì? Nghĩa của từ ohip

OHIP là gì?

OHIP“Ontario Health Insurance Plan” trong tiếng Anh.

OHIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHIP“Ontario Health Insurance Plan”.

Ontario Health Insurance Plan: Chương trình Bảo hiểm Y tế Ontario.

Giải thích ý nghĩa của OHIP

OHIP có nghĩa “Ontario Health Insurance Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Bảo hiểm Y tế Ontario”.