OHSS là gì? Nghĩa của từ ohss

OHSS là gì?

OHSS“Ovarian Hyperstimulation Syndrome” trong tiếng Anh.

OHSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHSS“Ovarian Hyperstimulation Syndrome”.

Ovarian Hyperstimulation Syndrome: Hội chứng quá kích buồng trứng.

Giải thích ý nghĩa của OHSS

OHSS có nghĩa “Ovarian Hyperstimulation Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng quá kích buồng trứng”.